«Η γραφή και η ζωγραφική έχουν διαφορετικά ονόματα, αλλά μια κοινή φόρμα…»

Zhang Yanyuan (9ος αιώνας μ. Χρ.)*

*G. Debon: «Βασικές ένοιες θεωρίας της γραφής στην Κίνα».

 

«…Αφού και ο ήλιος και τα κύματα είναι μια γραφή συλλαβική που την αποκρυπτογραφείς μονάχα στους και ρούς της λύπης και της εξορίας…»

(Οδ. Ελύτης: «Δώρο ασημένο ποίημα»)

 

«…Η Γραμμική Β… είναι… το σημαντικότερο σύστημα γραφής που ήταν σε χρήση πριν από την εισαγωγή μορφών αλφαβήτου από την Μ. Ασία. Ταυτόχρονα είναι η μοναδική συλλαβική γραφή για μια γνωστή ευρωπαϊκή γλώσσα…»

(Harald Haarman: «Παγκόσμια ιστορία της γραφής», (Universal-geschichte der Schrift))


Subscribe to our newsletter to receive big updates and information about upcoming exhibitions!